Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ถ้าคุณมีปัญหาในการดูเว็บไซต์ของเราหรือเข้าสู่ระบบธนาคารออนไลน์กว่าจะเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตคุณในปัจจุบันไม่ได้ถึงวันที่ ธนาคารผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราไม่สนับสนุน Internet Explorer 5 เพื่อให้เว็บไซต์ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ใช้ Internet Explorer 5 ทั้งผ่านทางเว็บไซต์และ Enricks โปรแกรม Internet Explorer สนับสนุน 3, 4, และ 5 และ Firefox 2 และ 3 แต่ถ้าคุณมีความรู้สูงคอมพิวเตอร์และไม่ทราบการใช้เบราว์เซอร์หลาย ๆ ผมไม่แนะนำให้ปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 5 ยัง ฉันได้พบเว็บไซต์จำนวนมากสำหรับการดาวน์โหลดที่ยังคงมีรุ่นเบต้าแล้วและยังไม่สนับสนุนให้ใช้ Internet Explorer 5


0239-99          ©      BOXES